Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inšpektor/inšpektorka v oblasti priemyselných odpadov

Description

Code

3257.4

Description

Inšpektori v oblasti priemyselných odpadov vykonávajú kontroly v spoločnostiach s cieľom zabezpečiť, aby dodržiavali právne predpisy o odpade a životnom prostredí. Kontrolujú dokumentáciu týkajúcu sa nakladania s odpadom, zbierajú vzorky na analýzu a sledujú priemyselné postupy. Môžu poskytovať poradenstvo o preventívnych alebo nápravných opatreniach na zlepšenie nakladania s priemyselným odpadom a jeho odstraňovaním.

Alternatívne označenie

inšpektorka v oblasti priemyselných odpadov

inšpektor v oblasti priemyselných odpadov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept