Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

supervízor/supervízorka montáže oceľových konštrukcií

Description

Code

3123.1.23

Description

Supervízori montáže oceľových konštrukcií monitorujú činnosti súvisiace so spracovaním železa. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízorka montáže oceľových konštrukcií

supervízor montáže oceľových konštrukcií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept