Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka odolnosti IT

Description

Code

2529.5

Description

Riadiaci pracovníci odolnosti IT skúmajú, plánujú a vytvárajú modely, politiky, metódy, techniky a nástroje na posilnenie kybernetickej bezpečnosti organizácie, odolnosti a obnovy po katastrofe.

Alternatívne označenie

manažérka obnovy IKT po havárii

manažérka odolnosti IKT

manažérka zraniteľnosti IT

manažér obnovy IKT po havárii

manažér odolnosti IKT

manažér zraniteľnosti IT

riadiaca pracovníčka odolnosti IT

riadiaci pracovník odolnosti IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept