Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca technickej správy budov

Description

Code

1219.1.1

Description

Vedúci technickej správy budov vykonávajú strategické plánovanie, ako aj bežné prevádzkové plánovanie týkajúce sa správy a údržby budov. Riadia a kontrolujú postupy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, dohliadajú na prácu dodávateľov, plánujú a riadia údržbu budov, protipožiarnu ochranu a bezpečnostné otázky, dohliadajú na upratovanie budov, infraštruktúru verejných služieb a sú zodpovedné za riadenie priestoru.

Alternatívne označenie

vedúca technickej správy budov

vedúci technickej správy budov

manažér technickej správy budov

vedúca správy a údržby budov

manažérka technickej správy budov

vedúci správy a údržby budov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept