Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

prevádzkový riaditeľ/prevádzková riaditeľka

Description

Code

1321.2.3

Description

Prevádzkoví riaditelia plánujú, dohliadajú a koordinujú každodennú prevádzku výroby tovaru a poskytovanie služieb. Takisto formulujú a vykonávajú politiky spoločností a plánujú využívanie ľudských zdrojov a materiálov.

Alternatívne označenie

prevádzková manažérka

prevádzková riaditeľka

prevádzkový manažér

prevádzkový riaditeľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept