Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

manažér/manažérka komunikácie

Description

Code

1222.1

Description

Manažéri komunikácie zodpovedajú za vypracovanie komunikačných stratégií s cieľom propagovať poslanie, služby alebo produkt organizácie. Koordinujú komunikačné projekty a riadia oznámenia vydané spoločnosťou pre interných aj externých klientov. Dohliadajú na internú komunikáciu, pričom zabezpečujú, aby sa oznámenia dostali k všetkým zamestnancom, a poskytujú priestor na otázky. Pokiaľ ide o externú komunikáciu, dohliadajú na súlad medzi správami zaslanými v listoch, tlačených materiáloch, novinových článkoch a podnikových propagačných materiáloch. Dohliadajú na to, aby boli oznámenia pravdivé.

Alternatívne označenie

komunikačná manažérka

komunikačný manažér

manažérka komunikácie

manažér komunikácie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept