Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

manažér/manažérka firemného bankovníctva

Description

Code

2412.2

Description

Manažéri firemného bankovníctva poskytujú inštitúciám a organizáciám poradenstvo v súvislosti so širokou škálou finančných tovarov a služieb, ako sú služby v oblasti cenných papierov, úverové služby, riadenie likvidity, poistné produkty, lízing, informácie o spájaní a akvizíciách a činnostiach kapitálových trhov.

Alternatívne označenie

manažér firemného bankovníctva

manažérka firemného bankovníctva

manažérka korporátneho bankovníctva

manažérka podnikového bankovníctva

manažér korporátneho bankovníctva

manažér podnikového bankovníctva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept