Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

plánovač nákupu/plánovačka nákupu

Description

Code

3323.2.3

Description

Plánovači nákupu organizujú nepretržitú dodávku tovaru na základe existujúcich zmlúv.

Alternatívne označenie

plánovačka nákupu

plánovačka zásobovania

plánovač nákupu

plánovač zásobovania

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept