Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať zásady osobnej hygieny pri čistení

Description

Description

Dbanie na udržiavanie čistoty a upravenia zovňajšku a používanie ochranných prostriedkov pri vykonávaní upratovacích činností, ako sa to vyžaduje v postupoch pre bezpečnosť a ochranu zdravia danej úlohy alebo organizácie.

URI – koncept