Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť programy financované štátom

Description

Description

Vykonávanie a monitorovanie rozvoja projektov subvencovaných regionálnymi, vnútroštátnymi alebo európskymi orgánmi.

URI – koncept