Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

spracovať požiadavky zákazníkov podľa nariadenia REACH č. 1907/2006

Description

Description

Odpovedanie na žiadosti súkromných spotrebiteľov podľa nariadenia REACH č. 1907/2006, podľa ktorého by sa chemické látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) mali minimalizovať. Poskytovanie poradenstva zákazníkom o tom, ako postupovať a chrániť sa, ak je prítomnosť látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy vyššia, ako sa očakávalo.

URI – koncept