Skip to main content

Show filters

Hide filters

dávať pozor na osobné veci klientov

Description

Description

Zabezpečiť, aby osobné veci klientov, ako sú šperky, osobné dokumenty, CD a topánky, boli riadne uložené, udržiavané a vrátené, v súlade s ich hodnotou a v súlade s organizačnými postupmi.

Vzťahy

URI – koncept