Skip to main content

Show filters

Hide filters

tvorivo využívať digitálne technológie

Description

Description

Využívať digitálne nástroje a technológie na vytváranie znalostí a inovačných procesov a produktov. Individuálne a kolektívne sa zapájať do kognitívneho spracovania s cieľom pochopiť a riešiť koncepčné problémy a problémové situácie v digitálnom prostredí.

URI – koncept