Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť zmeny v systéme IKT

Description

Description

Plánovať, realizovať a monitorovať zmeny a inovácie systému. Uchovávať predchádzajúce verzie systému. Vrátiť sa v prípade potreby k bezpečnej staršej verzii systému.

Alternatívne označenie

manažovať modifikácie systémov IKT

riadiť modernizáciu informačných systémov

riadiť zmenu informačných a komunikačných systémov

riadiť zmeny v systémoch IKT

spravovať aktualizáciu IT systémov

URI – koncept