Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti

Description

Description

Vykonávať bezpečnostné programy na dosiahnutie súladu s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi. Zabezpečiť, aby zariadenia a procesy boli v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Vzťahy

URI – koncept