Skip to main content

Show filters

Hide filters

prevádzka geotermálnej elektrárne

Description

Description

Rôzne kroky pri výrobe elektriny z geotermálnej energie a funkcia všetkých komponentov požadovaného zariadenia, ako sú čerpadlá, kompresory, výmenníky tepla a turbíny.

URI – koncept