Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

bezpečne pracovať s horúcimi materiálmi

Description

Description

Dávať si pozor pri manipulácii s horúcimi materiálmi. Nosiť správny ochranný odev a dbať na to, aby nedošlo k popáleniu seba alebo iných ľudí, poškodeniu zariadení alebo vzniku nebezpečenstvu požiaru.

URI – koncept