Skip to main content

Show filters

Hide filters

navrhnúť proces

Description

Description

Určiť pracovné postupy a požiadavky na zdroje pre konkrétny proces s použitím rôznych nástrojov, ako je napríklad softvér na simuláciu procesov, grafické znázornenie a modely v mierke.

Alternatívne označenie

zostaviť proces

navrhovať procesy

navrhnúť procesy

dizajnovať proces

vypracovať postup

URI – koncept