Skip to main content

Show filters

Hide filters

radiť v súvislosti s hodnotou nehnuteľnosti

Description

Description

Poskytovať poradenstvo osobám, ktoré vlastnia majetok, odborníkom v nehnuteľnostiach alebo potenciálnym klientom v oblasti nehnuteľností, o súčasnej peňažnej hodnote majetku, potenciáli rozvoja s cieľom zvýšiť hodnotu a ďalšie relevantné informácie týkajúce sa hodnoty budúceho vývoja trhu s nehnuteľnosťami.

URI – koncept