Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať bezpečnostné opatrenia na malých plavidlách

Description

Description

Organizovať a monitorovať bezpečnosť pri uplatňovaní nariadení týkajúcich sa prevencie rizík pri práci. Organizovať a riadiť núdzové operácie, ako sú záplavy, opúšťanie lodí, prežitie na mori, pátranie a záchrana stroskotancov podľa núdzových plánov lode na zaistenie bezpečnosti. Organizovať a riadiť operácie hasenia požiaru a prevencie v súlade s núdzovými plánmi lode na zaistenie bezpečnosti.

URI – koncept