Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať techniky desktop publishingu

Description

Description

Používať techniky desktop publishingu a softvér na vytvorenie štruktúry strán a typografického kvality textu.

URI – koncept