Skip to main content

Show filters

Hide filters

zásady navrhovania

Description

Description

Prvky použité v návrhu, ako napríklad jednotnosť, mierka, proporcia, rovnováha, symetria, priestor, forma, textúra, farba, svetlo, odtieň a súlad a ich uplatňovanie v praxi.

Vzťahy

URI – koncept