Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

spracovanie nebezpečného odpadu

Description

Description

Metódy používané na spracovanie a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, ako je azbest, nebezpečné chemické látky a rôzne znečisťujúce látky, ako aj súvisiace nariadenia a právne predpisov v oblasti životného prostredia.

URI – koncept