Skip to main content

Show filters

Hide filters

viesť výučbu hovoreného jazyka

Description

Description

Vykonávanie aktívnych kurzov výučby cudzích jazykov zameraných na hovorenie a hodnotenie študentov v súvislosti s ich pokrokom, pokiaľ ide o výslovnosť, slovnú zásobu a gramatiku, prostredníctvom ústnych skúšok a úloh.

URI – koncept