Skip to main content

Show filters

Hide filters

objednávať zásoby pre audiologické služby

Description

Description

Objednávať tovar a prístroje súvisiace s načúvacími pomôckami a podobnými zariadeniami súvisiacimi s audiológiou.

URI – koncept