Skip to main content

Show filters

Hide filters

cenné papiere

Description

Description

Finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch a ktoré predstavujú vlastnícke právo vlastníkova, a zároveň povinnosť zaplatiť emitentovi. Zámerom cenných papierov je získavanie kapitálu a zabezpečovanie rizika na finančných trhoch.

Vzťahy

URI – koncept