Skip to main content

Show filters

Hide filters

výpočtová technika

Description

Description

Vedecké a praktické štúdium, ktoré sa zaoberá základmi informácií a výpočtov, konkrétne algoritmami, štruktúrami údajov, programovaním a dátovou architektúrou. Zaoberá sa uskutočniteľnosťou, štruktúrou a mechanizáciou metodických postupov, ktorými sa riadi získavanie, spracúvanie a prístup k informáciám.

URI – koncept