Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať odborné slovníky

Description

Description

Usporiadať technické pojmy používané napr. vo vedeckom a právnom prostredí do terminologických databáz a glosárov na pomoc pri budúcich prekladoch.

Vzťahy

URI – koncept