Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvoriť trojrozmerné prototypy obuvi v softvéri CAD

Description

Description

Dokázať čítať a porozumieť vizuálnym prvkom a technickým konštrukčným špecifikáciám z ručne alebo počítačom vytvorených nákresov, obrázkov a výkresov. Digitalizovať alebo skenovať obuvnícke kopytá. Vytvoriť návrh podľa tvaru kopyta v súlade s rozmerovými požiadavkami zákazníka. Vykonať 3D modelovanie obuvi použitím rôznych funkcií CAD softvéru, ako sú vytvorenie, manipulácia a testovanie virtuálnych obrazov pre počítačovo podporovaný 3D umelecký a technický návrh obuvi. Vytvárať alternatívne návrhy a vyvíjať virtuálne modely a zberné linky. Vytvoriť prezentačné tabule a katalógy.

URI – koncept