Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečiť konzistentnosť publikovaných článkov

Description

Description

Zabezpečiť, aby boli články v súlade so žánrom a témou novín, časopisu alebo magazínu.

URI – koncept