Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať softvér na predpovedanie predaja

Description

Description

Používať softvér na predpovedanie predaja na pomoc pri určovaní úrovní dopytu po produktoch s vyššou mierou presnosti.

URI – koncept