Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracúvať dokumentáciu so záznamami o šaržiach

Description

Description

Vypracúvať správy o histórií vyrobených šarží s prihliadnutím na surové údaje, vykonané testy a súlad každej šarže výrobku so správnou výrobnou praxou.

Vzťahy

URI – koncept