Skip to main content

Show filters

Hide filters

plánovať predajné návštevy u zákazníkov

Description

Description

Plánovať každodenné predajné trasy a návštevy zákazníkov s cieľom predstavovať alebo predávať nové služby alebo produkty.

URI – koncept