Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

riadenie konfigurácie projektu

Description

Description

Proces pre efektívne riadenie kľúčových projektových artefaktov a cieľov, ktorým sa zaručuje, že žiadateľovi projektu sú doručené správne verzie a ktorý projektovým manažérom umožňuje identifikovať najnovší stav projektových artefaktov a pre projekty zbierať všetky zdroje, dokumenty a iné informácie, zabrániť nepovoleným zmenám, zaručiť vysledovateľnosť artefaktov a návrat k predchádzajúcim verziám. Pozostáva z identifikácie konfiguračných prvkov projektu, ich atribútov a kódov statusu, stanovenia základných parametrov, definície úloh a povinností pre povolené zmeny konfiguračných prvkov a údržby a kontroly úložiska projektu.

URI – koncept