Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadenie konfigurácie projektu

Description

Description

Proces pre efektívne riadenie kľúčových projektových artefaktov a cieľov, ktorým sa zaručuje, že žiadateľovi projektu sú doručené správne verzie a ktorý projektovým manažérom umožňuje identifikovať najnovší stav projektových artefaktov a pre projekty zbierať všetky zdroje, dokumenty a iné informácie, zabrániť nepovoleným zmenám, zaručiť vysledovateľnosť artefaktov a návrat k predchádzajúcim verziám. Pozostáva z identifikácie konfiguračných prvkov projektu, ich atribútov a kódov statusu, stanovenia základných parametrov, definície úloh a povinností pre povolené zmeny konfiguračných prvkov a údržby a kontroly úložiska projektu.

URI – koncept