Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať diagnostiku výživy

Description

Description

Uplatniť holistický prístup pri diagnostike alebo poskytovaní klinického zhrnutia pacientovho stavu plynúceho z ochorenia, veku alebo postihnutia, a podľa toho naplánovať stravovanie, aby sa zlepšili príznaky. [zmazať: identifikovať symptómy alebo postihnutia, ktoré s tým súvisia]

Vzťahy

URI – koncept