Skip to main content

Show filters

Hide filters

definovať technické požiadavky

Description

Description

Špecifikovať technické vlastnosti tovaru, materiálov, metód, procesov, služieb, systémov, softvéru a funkcií identifikovaním konkrétnych potrieb, ktoré majú byť uspokojené podľa požiadaviek zákazníkov a reakcia na ne.

Vzťahy

URI – koncept