Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať používateľov systémov IKT

Description

Description

Communicate with end users, instruct them on how to progress with tasks, use ICT support tools and methods to solve problems and identify possible side effects and provide solutions.

Alternatívne označenie

poskytovať podporu IT

pomáhať koncovým používateľom IKT

radiť používateľom systému IT

usmerňovať používateľov systémov IKT

podporiť používateľov systému IT

podporovať užívateľov systémov informačných a komunikačných technológií

URI – koncept