Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať rekreačné činnosti

Description

Description

Podporovať zavádzanie rekreačných programov v rámci komunity, ako aj rekreačné služby poskytované organizáciou alebo inštitúciou.

URI – koncept