Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vykonávať plánovanie zásob

Description

Description

Určenie optimálneho množstva a načasovania zásob s cieľom zosúladiť ich s objemom predaja a výrobnou kapacitou.

URI – koncept