Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovať s odborníkmi v oblasti vzdelávania

Description

Description

Komunikovanie s učiteľmi alebo inými profesionálmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania s cieľom identifikovať potreby a oblasti zlepšenia vzdelávacích systémov a nadviazať vzťah spolupráce.

Vzťahy

URI – koncept