Skip to main content

Show filters

Hide filters

študovať úrovne odbytu produktov

Description

Description

Zhromažďovať a analyzovať úrovne predaja výrobkov a služieb s cieľom použiť tieto informácie na určenie množstiev, ktoré sa majú vyrobiť v nasledujúcich dávkach, spätnej väzby zákazníkov, cenových trendov a účinnosti metód predaja.

Vzťahy

URI – koncept