Skip to main content

Show filters

Hide filters

počítačové programovanie

Description

Description

Techniky a zásady vývoja softvéru, ako sú analýza, algoritmy, kódovanie, testovanie a kompilovanie programových vzorov (napr. programovanie orientované na objekt, funkčné programovanie) a programovacích jazykov.

Vzťahy

URI – koncept