Skip to main content

Show filters

Hide filters

sledovať trendy cien

Description

Description

Monitorovať smer a dynamiku cien výrobkov na dlhodobom základe, identifikovať a predvídať vývoj cien, ako aj identifikovať opakujúce sa trendy.

URI – koncept