Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať údržbu elektrických zariadení

Description

Description

Skúšať funkčnosť elektrických zariadení. Prijať bezpečnostné opatrenia, usmernenia spoločnosti a právne predpisy týkajúce sa elektrického zariadenia. Vyčistiť, opraviť a podľa potreby nahradiť časti a spoje.

Vzťahy

URI – koncept