Skip to main content

Show filters

Hide filters

preukázať odborné znalosti vo vednom odbore

Description

Description

Preukázať rozsiahle znalosti a komplexné porozumenie konkrétnej oblasti výskumu vrátane zodpovedného výskumu, etiky výskumu a zásad vedeckej integrity, požiadaviek týkajúcich sa ochrany súkromia a všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré súvisia s výskumnými činnosťami v rámci konkrétneho vedného odboru.

Vzťahy

URI – koncept