Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

opatrenia na ochranu pred kybernetickými útokmi

Description

Description

Stratégie, techniky a nástroje, ktoré možno použiť na zisťovanie a predchádzanie škodlivým útokom na informačné systémy, infraštruktúry alebo siete organizácií. Príkladmi sú bezpečný hašovací algoritmus a algoritmus prehľadu správ na zabezpečenie sieťovej komunikácie, systémy prevencie prienikov, infraštruktúra verejného kľúča na šifrovanie a digitálne podpisy v aplikáciách.

URI – koncept