Skip to main content

Show filters

Hide filters

analýza obchodných procesov

Description

Description

Oblasť výskumu, ktorá sa zaoberá identifikáciou obchodných potrieb a problémov a určením riešení, ktoré by zmiernili alebo zabránili bezproblémovému fungovaniu podniku. Analýza obchodných procesov zahŕňa riešenia v oblasti IT, trhové výzvy, rozvoj politiky a strategické otázky.

URI – koncept