Skip to main content

Show filters

Hide filters

právne predpisy o bezpečnosti IKT

Description

Description

The set of legislative rules that safeguards information technology, ICT networks and computer systems and legal consequences which result from their misuse. Regulated measures include firewalls, intrusion detection, anti-virus software and encryption.

Alternatívne označenie

právne predpisy o kybernetickej bezpečnosti

právne predpisy o zabezpečení informačných a komunikačných technológií

právne normy týkajúce sa počítačovej bezpečnosti

zákony o zaistení výpočtových technológií

legislatíva venovaná IKT

právne predpisy o IT bezpečnosti

Vzťahy

URI – koncept