Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať kvantitatívny výskum

Description

Description

Vykonávať systematický empirický prieskum pozorovateľných javov prostredníctvom štatistických, matematických alebo výpočtových techník.

Vzťahy

URI – koncept