Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť logistiku

Description

Description

Vytvoriť logistický rámec na prepravu tovaru zákazníkom a na prijímanie návratov, realizáciu a sledovanie logistických postupov a usmernení.

Vzťahy

URI – koncept